Rebiülevvel Ayı Olayları ve Etkinlikleri

Rebiülevvel veya Rebi’ül Evvel (Arapça: ربیعُ الأوّل) hicri kameri ayların üçüncüsüdür. “Rebi”, reb’ kökünden ve bahar anlamındadır. Bu aya “rebi” demelerinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.

Birinci Gün

1- Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) toprağa verilişi (11 h.k.)

2- Leyletü’l Mebit

3- Hz. Peygamberin (s.a.a) hicreti

4- Hz. Fatıma’nın (s.a) evine saldırı düzenlenmesi (11 h.k.)

5- Tevvabin kıyamı (65 h.k.)

6- İmam Hasan Askeri’nin (a.s) zehirlenmesi (260 h.k.)

7- İbn-i Münir’in vefatı (683 h.k.)

İkinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Şefti’nin vefatı (1260 h.k.)

2- İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye ile sulh antlaşması (41 h.k.)

Üçüncü Gün

1- Kabe’nin Yezit tarafından tahrip edilmesi (64 h.k.)

2- Ayetullah Ağa Muhammed Kebir’in vefatı (1369 h.k.)

Dördüncü Gün

1- Ayetullah Şeyh Yusuf Bahrani’nin vefatı (1186 h.k.)

Beşinci Gün

1- Hz. Sakine’nin (s.a) vefatı (117 h.k.)

Altıncı Gün

1- Ayetullah Seyyid Müçteba Hüseyni Mir Sadıki’nin vefatı (1432 h.k.)

Yedinci Gün

1- Ayetullah Muhammed Rıza A’li Yasin’in veladeti (1297 h.k.)

Sekizinci Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (a.s) şehadeti (260 h.k.)

Dokuzuncu Gün

1- İmam Mehdi’nin (a.f) imametinin başlangıcı (260 h.k.)

2- Ömer İbn-i Sa’d’ın ölümü (66 h.k.)

3- Ayetullah Seyyid Ali Sistani’nin doğum günü (1349 h.k.)

4- Ayetullah Seyyid Mahmut Dehsorhi’nin vefatı (1432 h.k.)

Onuncü Gün

1- Hz. Muhammed’in (s.a.a) Hz. Hatice (s.a) ile izdivaçları

2- Medine’nin zalim hakimi Davut b. Ali’nin ölümü (133 h.k.)

3- Malik b. Enes’in ölümü (179 h.k.)

4- İbn-i Kavlaveyh’in vefatı (368 h.k.)

5- Hz. Lut’un (a.s) vefatı

6- Ayetullah Seyyid Muhammed Sadık Lavasani’nin vefatı (1411 h.k.)

7- Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Amuli’nin vefatı (1009 h.k.)

On Birinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Hasan Sadr’ın vefatı (1354 h.k.)

2- Ayetullah Ağa Bozorg Tahrani’nin doğum günü (1293 h.k.)

On İkinci Gün

1- Namazın farz olduğu gün (1 h.k.)

2- Hz. Peygamber’in (s.a.a) Medine’ye girişi (1 h.k.)

3- Mu’tesim Abbasi’nin ölümü (277 h.k.)

4- Ahmet b. Hambel’in ölümü (241 h.k.)

5- Ayetullah Molla Fethullah Şeriat İsfahani’in doğum günü (1266 h.k.)

On Üçüncü Gün

1- Ayetullah Seyyid Rıza Bahauddini’nin vefatı (1418 h.k.)

On Dördüncü Gün

1- Yezid b. Muaviye’nin ölümü (64 h.k.)

2- Ayetullah Seyyid Hüseyin Tabatabai Kummi’nin vefatı (1366 h.k.)

3- Ayetullah Muhammed Kuhistani’nin vefatı (1392 h.k.)

On Beşinci Gün

1- Kuba mescidinin Allah Resulü (s.a.a) ve ashabı tarafından inşaası (1 h.k.)

2- Dumetu’l Cendel savaşı (5 h.k.)

3- Ayetullah Seyyid Ruhullah Hatemi’nin vefatı (1409 h.k.)

On Altıncı Gün

1- İmam Hüseyin’in (a.s) esir ailesinin Şam’a ulaşması (61 h.k.)

2- Ayetullah Molla Abdullah Tuni’nin vefatı (1071 h.k.)

3- Ünlü Şii tarihçi Mes’udi’nin vefatı (346 h.k.)

4- Ayetullah Seyyid Ruhullah Hatemi’nin vefatı (1409 h.k.)

On Yedinci Gün

1- Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) kutlu doğumu

2- İmam Cafer Sadık’ın (a.s) kutlu doğumu (83 h.k.)

3- Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Amuli’nin vefatı (1009 h.k.)

4- Ayetullah Seyyid Abbas Hüseyni Kaşani’nin doğum günü (1350 h.k.)

On Sekizinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Tabatabai Amuli’nin vefatı (1009 h.k.)

2- Emir Kebir’in Nasıruddin Şah tarafından şehit edilmesi (1268 h.k.)

On Dokuzuncu Gün

1- Ayetullah Mirza Hasan Aliyari’nin vefatı (1358 h.k.)

2- Ayetullah Seyyid Sadrettin Sadr’ın vefatı (1373 h.k.)

Yirminci Gün

1- Hz. Davut (a.s) tarafından Calut’un öldürülmesi

Yirmi Birinci Gün

1- Ayetullah Şeyh Muhammed İbrahim A’rafi’nin vefatı (1413 h.k.)

Yirmi İkinci Gün

1- Ben-i Nadir savaşı (3 h.k.)

2- Ayetullah Seyyid Hasan Tahiri Hurremabadi’nin doğum günü (1357 h.k.)

Yirmi Üçüncü Gün

1- Hz. Fatıma Masume’nin (s.a) Kum’a girişi (201 h.k.)

2- Ayetullah Mirza Cevad Ağa Tahrani’nin vefatı (1410 h.k.)

Yirmi Dördüncü Gün

1- Ayetullah Şeyh Ali Al-i İshak’ın vefatı (1422 h.k.)

Yirmi Beşinci Gün

1- Seyyid Murtaza’nın vefatı (428 h.k.)

2- Ayetullah Mehdi Hairi Zeydi’nin vefatı (1420 h.k.)

Yirmi Altıncı Gün

1- İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye ile sulhu (41 h.k.)

2- Ayetullah Ebu’l Mekarim Zencani’nin vefatı (1330 h.k.)

3- Muhammed Bakır Ülfet İsfahani’nin vefatı (1384 h.k.)

Yirmi Yedinci Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhsin Tabatabai Hekim’in vefatı (1390 h.k.)

Yirmi Sekizinci Gün

1- İranlıların Osman b. Affan hükümeti zamanında Müslümanlara yenilmesi ve İran’da Sasaniler döneminin sona ermesi (31 h.k.)

2- Şah Abbas Safevi’nin Bağdat’ı tasarrufu ve Osmanlı devletinin yenilmesi (1033 h.k.)

Yirmi Dokuzuncu Gün

1- Ayetullah Seyyid Muhammed Firuzabadi’nin vefatı (1345 h.k.)

2- Ayetullah Ali Safai Hairi’nin vefatı (1420 h.k.)

Otuzuncu Gün

1- Ayetullah Muhammed Hideci Zencani’nin vefatı (1339 – 1349 h.k.)

2- Ayetullah Seyyid Hasan Fakih İmami’nin vefatı (1432 h.k.)

………………

tr.wikishia.net