Halil Sahuri: Müslüman Ve Şia Oldum

Çünkü 15000 Kilometre Uzaktan Ehl-i Beyt’in Nurunu Gördüm Burada okuyacağınız röportaj hakikat peşinde olan aslen Filistinli olup Şili’de dünyaya gelen birinin tatlı sohbetidir. Ailesi Beytüllahim şehrinin Ortodoks Hıristiyanlarından olan en eski ailelerinden biridir ve onu Hıristiyan olarak yetiştirmişlerdir ve bilinmesinde fayda var ki elde olan belgelere göre ecdadından bazıları Yermuk savaşında İslam ordularına yardım etmiştir.