İmam Hasan (a.s) hakkında merak ettikleriniz

1- İmam Hasan-ı Mücteba’ın meşhur lâkapları nelerdir? C. 1- Mucteba, Sibt-i Ekber. S. 2- İmam Hasan (a.s)’ın künyesi nedir? C. 2- Ebu Muhammed. S. 3- İmam Hasan ne zaman ve nerede dünyaya geldi? C. 3- Hicri 3. yılın Ramazan ayının ortasında Medine-i Münevvere’de dünyaya geldi. S. 4- İmam H

 1- İmam Hasan-ı Mücteba’ın meşhur lâkapları nelerdir? C. 1- Mucteba, Sibt-i Ekber.

S. 2- İmam Hasan (a.s)’ın künyesi nedir? C. 2- Ebu Muhammed.

S. 3- İmam Hasan ne zaman ve nerede dünyaya geldi? C. 3- Hicri 3. yılın Ramazan ayının ortasında Medine-i Münevvere’de dünyaya geldi.

S. 4- İmam Hasan (a.s)’ın hayatı kaç döneme ayrılır? C. 4- Üç döneme ayrılır:1- Resulullah (s.a.a)’in dönemi 2- Babasıyla birlikte olduğu dönem. 3- İmametlik dönemi.

S. 5- İmam Hasan (a.s)’ın imamet müddeti kaç yıl sürmüştür? C. 5- On yıl.

S. 6- İmam Hasan, kaç yıl babasıyla birlikte bulundu? C. 6- Otuz yedi yıl.

S. 7- İmam Hasan (a.s) kaç yıl, Hz. Peygamber (s.a.a) döneminde yaşamıştır? C. 7- Sekiz yıl civarında.

S. 8- İmam Hasan (a.s), erkek çocuğu olduğundan dolayı kendisini tebrik edenlerin sözüne karşılık ne buyurdular? C. 8- Şöyle nakledilmiştir: Allah Teala İmam Hasan (a.s)’a bir erkek çocuğu bağışladığında Kureyş’ten olan bir grup kimse İmam (a.s)’ı tebrik etmek için Hazretin yanına gelerek: Süvari mübarek olsun dediler. İmam Hasan (a.s) onların sözüne karşılık şöyle buyurdular: Bu nasıl sözdür? Süvari değil de piyade olabilir. Cabir; Öyleyse nasıl diyelim? dediğinde İmam (a.s) şöyle buyurdular: Allah Teala, birinize erkek çocuğu bağışladığında o şahsı tebrik etmek istediğinizde şöyle deyin: Bağışlayana şükreden ol, bağışlanan sana mübarek olsun, Allah Teala onu erginliğe ulaştırsın, iyiliğinden seni faydalandırsın.

S. 9- Hz. Ali (a.s)’ın şahadetinden sonra, İmam Hasan (a.s)’ın zamanındaki Medine valisi kimdi? C. 9- Mervan bin Hakem.

S. 10- İmam Hasan (a.s)’a gizlice suikast düzenlemek isteyenler kaç kişiydi? C. 10- Muaviye’nin komplolarından biri de dört kişiyle İmam Hasan (a.s)’a gizlice suikast düzenlemek istemesi idi. O dört kişi şunlardı:1) Amr bir Hureys. 2) Şebes bin Rib’i. 3) Eş’as bin Kays. 4) Hücr bin Haris. İmam Hasan (a.s) bu komplodan haberdar olduğundan dolayı münafıkların şerrinden korunmak için dışarı çıktığında elbiselerinin altından savaş elbisesi giyiyorlardı.

S. 11- İmam Hasan (a.s), kaç defa yaya olarak Medine’den Mekke’ye gitmişlerdir? C. 11- Yüz yirmi defa.

S. 12- İmam Hasan (a.s) neden ömrünün son saatlerinde ağlıyorlardı? C. 12- İmam Hasan (a.s) ashabından birine bu hususta cevaben şöyle buyurdular: Bil ki, iki şey için ağlıyorum; Biri, herkesin durumdan haberdar olmak için etrafına bakacağı kıyamet gününün vahşetinden; diğeri ise dostlarımdan ayrılacağımdan dolayı.

S. 13- İmam Hasan (a.s)’ın Muaviye ile barış yapmasının sebebi ne idi? C. 13- İmam Hasan (a.s)’ın ordusundan pek çok insanın münafık olması, ordusunun komutanı olan Ubeydullah bin Abbas’ın Muaviye’nin ordusuna geçmesi, yine tarihin naklettiğine göre, ordunun üçte ikisinin (Muaviye tarafından) aldatılması, geri kalanların çoğunun da ahitlerini bozması, Havaric’in ihlalleri ve İmam’a çeşitli iftira ve saygısızlıkların yapılması O Hazretin Muaviye ile barış yapmasının sebeplerini oluşturuyordu.

S. 14- İmam Hasan (a.s) kaç yaşında ve kimin eliyle zehirlendi? C. 14- Kırk yedi yaşında Muaviye’nin vesvesesiyle kendi hanımı Ca’de’nin eliyle zehirlendi.

S. 15- Masum İmamlar arasından, hangi İmamın cenazesini ok yağmuruna tuttular? C. 15- Muhaddis-i Kummi, Menakıb kitabının sahibinden şöyle naklediyor: İmam Hasan (a.s)’ın cenazesini öyle ok yağmuruna tuttular ki, defnedildiğinde ondan yetmiş ok çıkardılar.

S. 16- İmam Hasan (a.s) ne zaman ve nerede şahadete erişti? C. 16- Hicretin 50. yılında sefer ayının 28. günü Medine’de şahadete erişti.

S. 17- İmam Hasan (a.s)’ın kabri nerededir? C. 17- Medine’deki Baki mezarlığındadır.


source : tebyan