Acaba Şu Anda Hz.Mehdi Nerededir?

Soru: Acaba Hz. Mehdi (a.s) şu anda nerede yaşamaktadır? Belli bir mekanı ve yerleşim yeri var mıdır?

Cevap: Bu konuda nakledilen rivayetlerde, ilk bakışta bir biriyle bağdaşmayan bilgiler verilmiştir. Bazı rivayetlerden, İmam’ın belli bir yeri olmadığı ve dağlarda, ıssız yerlerde yaşadığı anlaşılmaktadır. İmam’ın (a.s) Ali b. Mehziyar’a söylediği sözlerden anlaşılan budur.(1)

Bazı rivayetlerde belli birkaç mekanın adı zikredilmiştir: Medine(2),  Medine çevresindeki Radvâ dağı(3) ve Mekke çevresindeki  Zû-Tuvâ vadisi(4) gibi.

Diğer bazısında ise, birinci kısım gibi belli bir mekanın ismi verilmiyor, ama İmam’ın (a.s) insanların içerisinde tanınmaz bir şekilde yaşadığını, onun insanları tanıdığını, ama insanların onu tanımadığını vurgulamakta ve bu açıdan Hz. Yusuf’a benzetilmektedir ki bir müddet tanınmaz bir şekilde Mısır’da insanlar arasında yaşadı, ama zamanı gelince kendisini kardeşlerine tanıttı.(5)

Aslında bu rivayetlerin birbiriyle bir çelişkisi yoktur ve uzlaştırılabilir niteliktedir. Şöyle ki: İmam (a.s) insanların arasında yaşamasına ve çeşitli yerlerde bulunmasına rağmen, ağılıklı olarak veya özel zamanlarda (hac mevsimi gibi) Mekke ve Medine’de bulunsun; normal olmayan ve tehlike arzeden zaman ve durumlarda ise dağlara veya ıssız bölgelere intikal etsin. Bu hadislerden her birisi de bu durumlardan birisine işaret etmiş olsun.

1- Kitab-ül Gaybet (Şeyh Tûsî), s.266.

2- Kitab-ül Gaybet (Şeyh Tûsî), s.162, Bihâr-ül Envâr, c.52, s.153, El-Kâfî, c.1, s.340.

3- Kitab-ül Gaybet (Şeyh Tûsî), s.162.

4- Kitab-ül Gaybet (Şeyh Tûsî), s.182.

5- Kitab-ül Gaybet (Şeyh Tûsî), s.164.

……………..

Anasayfa