110 Soruda Gadiri Hum

Indir

Kitabın Orijinal Adı: Gadir Şinasî (Pasuh be 110 Sual Piramûn-i Hadise-i Bozorg-i Ğedîr)
Yazarı: Muhammed Deştî (k.s)
Tercüme:  Mehmet Mansurî   …

Kapak: Hasan Başbuğ
Baskı: Kimmad Matbaacılık
Basım Tarihi: Kasım 2011
Not: Çeviride eserin 1385 yılında
Müessese-i Ferhengi Tahkikatiy-i Emirü’lMüminin (a.s) tarafından basılan 7. baskısı
esas alınmıştır

Dağıtım Adresi: Kevser Yayınları
Sofular Mah. Simitçi Şakir Sok. No: 14 / 1
Fatih – İSTANBUL
Tel: 0212 – 534 35 28 Faks: 0212 – 631 36 01
0212 – 555 16 66 Faks: 0212 – 555 22 12

Indir