İmamı Tanımanın Ehemmiyeti – 3

Hatta teknikte de motorun hareketini düzenleyen tezgahlara ihtiyaç duyulur; saatlerde yayların gerilime ve genişlenme durumlarında saatin hareketini belli bir ölçü üzere devam etmesini sağlayan bir alet vardır. Buhar makinelerinde de buharın az ve çok olduğu durumda pistonlara ulaşan buhar miktarını kontrol eden ve buharın fazlasını depolara gönderen ve gerektiğinde depolardan yararlanan bir kontrol sistemi vardır. Böyle bir sistem olmasa buhar makinesi hemen bozulabilir.

Evet şuurlu ve şuursuz tüm sistemlerde böyle bir kontrol gücünün var olduğu gibi insan toplumlarında da, güçleri dengelemek, işleri düzene koymak, insanlar arasındaki ihtilafları gidermek, birey veya toplumun hakkına olan tecavüzü önlemek, bütün insanları yaratılış gayesi doğrultusunda kemale doğru kılavuzluk etmek, onların yetenek ve ilahi birikimlerinden doğru bir şeklide yararlanmak için gerçek anlamda bir imamın varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi taktirde insanlar hedeflerini şaşarak bir çıkmazdan diğer çıkmaza girer ve hayat sermayelerinden gereğince yararlanamazlar.

Toplumda Masum İmamın Gerekliliği

İnsanlık aleminin düzenleyicisi olan imam, toplumun hareketini izleyip düzene koyabilmesi ve her yönüyle onlara hakka doğru rehberlik edebilmesi için sağlam güç, doğru fikir ve eksiksiz bir ilime sahip olmalıdır.

Eğer imam, günah ve hata işleyerek diğer fertler gibi çeşitli yanılgılara düşer ve onlar gibi şehvet ve tutkuların etkisinde kalırsa yukarıda işaret edilen ilahi hedefleri gerçekleştirebilir mi? Hata ve yanılgıdan uzak olmayan bir imam bu durumuyla insanlar arasındaki ihtilafları giderip hak sahibini hakkına ulaştırması, tecavüzleri önleyerek herkesin onurlu bir hayattan yararlanmasını sağlaması, yetenek ve ihtiyacına göre herkese gerekli bilinç ve öğretiyi vermesi, kemale erişmek ve Allah’ın yolunu kat etmekte her ferdin duçar olduğu hata ve yanılgılarını düzeltmesi mümkün olur mu? Kesinlikle hayır.

Demek ki, toplumun önderi ve imamı her türlü günah ve hatadan uzak olmalı derin bir düşünceye, ilahi nurla genişleyen bir göğse, gaybi desteklerle aydınlanan bir kalbe sahip olmalıdır. İlahi anlamda eğiticilik görevini yürütebilmesi ve herkesin yeteneğince ona yol gösterebilmesi için ümmetin tüm fertlerinin tutum ve davranışlarından hatta her şahsın kalbinden geçen düşüncelerden haberdar olmalıdır.

Ammeden (Ehl-i Sünnet’en) bazıları peygamberlerin masumiyetini kabul ederken bazıları da masumiyetin zayıf bir aşamasının peygamberlerde olduğuna inanırlar; bazıları da kökten peygamberlerin masum olduklarını inkar ederek peygamberlerin hata ve yanılgıdan korunmuş olduklarına inanmazlar.

Ancak tüm Şia alimleri, kapsamlı bir şekilde tüm peygamberlerin ve Ehl-i Beyt imamlarının masum olduklarına inanırlar.

……………………………….

tebyan.net