İmamet

Dil, coğrafya, kavim ve medeniyet, gerçekleri görmeyi engelleyen birer sebep olabilir. Fakat gerçekler karşısında en tehlikeli engel mezhebi ve siyasi engeldir. Söz konusu engeller incelenip aşıldığında, tarih sayfalarında gizli kalan gerçekleri daha iyi görmek mümkün olacaktır.

Elinizdeki eser, mütekillimlerin üstadı, büyük filozof, müfessir, mühaddis, müctehit Allame Hilli’nin, büyük Türk Hakanı Olcayto’ya yazdığı eşsiz eseri “Nahcu’l-Hak ve Keşfu’s Sıdk” kitabının “İmamet” bölümüdür.

Gerçekler peşinde çaresiz bir kralın ümide yönelişinin ve o sönmeyen hakikati buluşunun ürünü olan bu eser, bir halkın ve bir ülkenin kaderini değiştirmiştir. 21. Asrın hür düşünen insanına takdim olunur.

……………..