Bir Damla Göz Yaşı İnsanı Cennete Götürebilir!?

Üstat Kıraati: Bir Damla Göz Yaşı İnsanı Cennete Götürebilir.

Bütün dünyanın etrafı yanıcı bir gazla veya dünya benzinle dolu olsa, bir çakmakla bütün dünyayı yakabiliriz. Bir damla gözyaşı da kalbin sağlam olması durumunda insanı cennet götürebilir.Muharrem ayına yaklaştığımız bu günlerde, Muharrem ayı ve Hz. Hüseyin’in matem merasimleriyle ilgili önemli açıklamalar yapan üstat Kıraati bir damla gözyaşının insanı cennete götürebileceğini söyledi.

Bir çakmakla bütün dünyayı yakabilir miyiz? diye soran üstat Kıraati, “eğer bütün dünyanın etrafı yanıcı bir gazla veya dünya benzinle dolu olsa, bir çakmakla bütün dünyayı yakabiliriz, eğer tır sağlam olsa, bir adet küçük anahtarla çalışır, bir damla gözyaşı da kalbin sağlam olması durumunda insanı cennet götürür” diye konuştu.

Bütün erdemlerin bir afeti olduğunu söyleyen üstat, matem merasimlerinin afetinin de aşırıcılık olduğunu söyledi.

İnsan’ın bazı mukaddes mekanda namazını tam kılabileceğini çünkü buraların insanın evi sayıldığını belirten üstat Kıraati “Bunlar Mekke’deki Mescidu’l Haram tevhit evi, Medine’deki Mescidu’n Nebi nübüvvet evi, Küfe’deki Küfe Mescidi imamet evi ve Kerbela’daki İmam Hüseyin türbesi şahadet evidir” dedi.

İmam Hüseyin’in Kerbela çölünde öğlen namazını terk etmediğini ve namaz bitinceye kadar mübarek bedenine 30 ok saplandığını buna rağmen namazdan vazgeçmediğini söyleyen üstat Kıraati, Kerbela iğnesine İslam ipliği takıp eksikliklerimizi yamamalı ve dikmeliyiz, dedi.

Aklın delilinin dil, duygu ve sevginin delilinin de gözyaşı olduğunu hatırlatan üstat, sevginin marifetle olması gerektiğini ve sonrasında itaati getireceğini, ehlibeytin yolunun da yaratana kul olmak ve ona ibadet ederek teslim olmak olduğunu süyledi.

Alulbeyt