مریم گلباز نجات یافته از فرقه ضاله حلقه

سرکار خانم مریم گلباز که از تحصیلات بالایی برخوردار بوده و از سرشناس ترین افراد نجات یافته از دام فرقه شیطانی حلقه می باشد، ماجراهای جذابی در رابطه با هدایت خود نقل می کند. وی پس از هدایت تصمیم گرفت تا سایر گمراهان این راه را با تأسیس یک وبسایت و فعالیت های فرهنگی مستقل، […]