مستبصر آلمانی درباره سیدالشهدا و عاشورا چنین میگوید

فردریش شفر مستبصر آلمانی درباره سید الشهدا (علیه السلام) و عاشورا چنین روایت میکند : اگر ما زندگی امام حسین (علیه السلام) را بنگریم ، داستان های زیبا و قابل تاملی در آن درمیابیم . از نظر من یکی از جذاب ترین داستان های ایشان در زمان کودکی حضرت اتفاق افتاد .