مصاحبه بانوی شیعه شده انگلیسی درباره امام حسین (علیه السلام)

دکتر «ربکا مسترتون»، شیعه مستقر در انگلیس که یک تازه مسلمان است، می‌گوید که مفتخر است با ورود به اسلام با امام حسین (ع)، نمونه ای از یک روح پاک، شریف و دوراندیش که در تاریکی دنیا مانند او بسیار کم پیدا می‌شود، آشنا شده است.