مصاحبه بانوی شیعه شده انگلیسی درباره امام حسین (علیه السلام)

دکتر «ربکا مسترتون»، شیعه مستقر در انگلیس که یک تازه مسلمان است، می‌گوید که مفتخر است با ورود به اسلام با امام حسین (ع)، نمونه ای از یک روح پاک، شریف و دوراندیش که در تاریکی دنیا مانند او بسیار کم پیدا می‌شود، آشنا شده است.

وی در این باره می‌گوید: امام حسین (ع) کسی است که مورد احترام بسیاری از مردم در سراسر جهان است، زیرا مردم در آرزوی راهنماهایی هستند که بتوانند به آنها تکیه کنند، کسانی که شجاع هستند و قلب های پاک دارند و همیشه تعداد کمی از آنها در دنیا وجود داشته است.

این محقق تازه مسلمان انگلیسی که تا کنون صحبت‌های زیادی درباره مسائل مذهبی و فرهنگی در تلویزیون بریتانیا و دیگر رسانه‌ها انجام داده است، در این باره گفت: امام حسین (ع) به من انگیزه می‌دهد که به جستجوی دانش ادامه دهم.

نویسنده کتاب «معنویت شیعه برای قرن بیست و یکم»، افزود: وقتی به اسلام روی آوردم هیچ چیزی از امام حسین (ع) و وقایع کربلا نمی دانست و آشنایی با او برایم یک کشف تدریجی بود.

دکتر «ربکا مسترتون»، گفت: وقتی عاشقان اهل بیت (ع) را دیدم، متوجه شدم که آنها بودند که خاطرات و جزئیات واقعه کربلا و روز عاشورا را حفظ کردند وگرنه فراموش می شد و امروز فرهنگ اسلامی بسیار متفاوتی داشتیم

تازه مسلمان انگلیسی افزود: می‌بینیم که از زمان واقعه کربلا تا کنون ، همانطور که امام حسین (ع) فرمودند،برخي افراد از دین برای منافع دنیوی استفاده می‌کنند.

دکتر «ربکا مسترتون» خاطرنشان کرد که جوامع هنوز به اصلاح نیاز دارند؛ حقیقت گویان هنوز ترور می شوند و ظلم و ستم همچنان گسترده است.

منبع : شبستان