از شکست در زندگی تا هدایت و موفقیت

بعد از تحقیقات زیاد و دعاهای فراوان ، من به ولایت امام علی (ع) ، آفتاب اسلام و وارث حقیقی پیامبر اسلام که توسط خداوند انتخاب شده است و همه ما موظف به دوست داشتن و پیروی از ایشان هستیم شهادت دادم. من در جمهوری چک به دنیا آمده و در کلیسای کاتولیک تعمید داده […]