كتاب الدلائل في معرفة المسائل الخلافية

كتابی با رویکرد دفع شبهات به زبان عربی: این کتاب که به­اهتمام مرکز جهانی مستبصرین توسط مدیریت نگارش و جمع­آوری شده است، حاوی ادلة محکم و متقن از قرآن کریم، روایات و ادلة عقلی بوده و برای یک گفت­گوی به­دور از تنش با وهابیت و سلفیت تهیه و تدوین شده است. در این کتاب سعی […]