محمد رضا جدید الاسلام

محمدرضا جدید الاسلام، خاخام یهودی ایرانی تبار که مذهب شیعه گروید و بر علیه مذهب پیشین خود کتاب نوشت: در امّت كليم خدا پيشوا شدم ديدم محمّد است محمدرضا شدم «ملا آقا بابا» خاخام بزرگ يهود در دوره فتحعلي‌شاه قاجار بود، وی اهل شیراز بود، در مورد تاریخ ولادت وی نگاشته اند که در سال […]