غدیر از زبان اهل سنت

در ایام مبارک و خرسند عید غدیر ، خوب است بدانیم که علاوه بر کتب شیعه ، در بسیاری از کتب اهل سنت نیز ، درباره غدیر و داستان های مربوط به ولایت امیرالمومنین و جانشینی ایشان پس از پیامبر نوشته شده است . در اینجا ما به یکی از این مستندات میپردازیم .