د ملک فهد مشاور څنګه شیعه شو؟

ډاکټر علي الشعبي وهابي چې د سعودي عربستان د پخواني پاچا پاچا فهد بنسټ پاله سلاکار و، د ۱۹۸۳ او ۱۹۸۹ کلونو ترمنځ د پاچا فیصل د څېړنیز مرکز د مشر په توګه کار کړی او په ورته وخت کې د هغه سلاکار هم و.