خور نفیسه د تاریخي حقایقو په څیړلو سره په شیعه اسلام کې حقیقت موندلی

د چک جمهوریت یوه خور لومړی سني اسلام وموند خو د تاریخي حقایقو په څیړلو سره بیا په شیعه اسلام کې حقیقت ومومي، الحمدلله! زه په چک جمهوریت کې زیږیدلی وم او ما په رومن کاتولیک کلیسا کې بپتسمه اخیستې، زما کورنۍ مذهبي نه وه، موږ عمل نه کاوه مګر موږ په خدای باور درلود. […]