د وهابيت آئين

د وهابيت آئين ليکوال: ايت الله جعفر سبحاني ژباړه: سرفراز علي مهدي   د کتاب ډاونلوډ لینک: آیین وهابیت