توره مرغلله

توره مرغلله: قنبر، د امام علی(ع) غلام ليکوال: مهدي وحيدي صدر ژباړه: محمدرحيم دراني   “حجاج بن يوسف ثقفی” چې د اهلبيتو(ع) له ډير و سختو او بې رحمه دښمنانو ګڼل کيده، د خپلی باچاهۍ په تخت ناست و او له سترګو يې د نفرت او غصې اور شغلې وهلې، له هغه ګير چاپير جنګي […]