عُثمان بن سعید عَمْری

عُثمان بن سعید عَمْری (د ٢٦٧ هـ ق نه مخکی وفات شوی) په ابو عمرو مشهور، د غیبت په دوره کی د امام زمان(عج) د څلورو خاصو نایبانو څخه لومړی خاص نایب دی. هغه د امام هادي(ع)، امام حسن عسکري(ع) او امام مهدي(عج) له اصحابو څخه ګڼل کيږي، خو په دې اړه شک شته چې […]