له حبشې څخه مدینې ته د حضرت جعفر طیار (ذوالجناحین) راستنېدل

جعفر طیار چې په ذوالجناح مشهور دی، د ابو طالب دریم زوی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی، د امام علی علیه السلام مشر ورور، دوهم مسلمان دی. هغه له امام علی علیه السلام وروسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ؤ.