یوه جرمن مستبصر مسلمان کېدو وروسته وايي

کله چې مسلمان شوم نو پښیمانه شوم چې ولې مې د ژوند څو کلونه په غفلت کې تیر کړل او د حجاب اغوستلو خوند مې له لاسه ورکړ او نه مې غوښتل چې یو ځل هم هغه ورځو ته ورشم. د استبصار د معلوماتو له مخې، د دينا زبيتي په نوم يوه الماني مېرمن چې […]