د یوې شتمنې تایلندی انجلۍ په زړه پورې د شیعه کیدو کیسه

ډاکټر محمد شریف کیت سومبون وايي: زه یوازې په دې پوهیدم چې دولس امامان لرم، خو زه یوازې د دریو امامانو په نوم پیژنم! امام علی، امام حسن، امام حسین علیه السلام. زه د امام مهدي علیه السلام په نوم پیژنم.» د استبصار د معلوماتو له مخې، کله ناکله موږ په نعمتونو کې دومره غرق […]