د انګلیسي نجلۍ کیسه چې له امام حسین سره یې مینه درلوده شیعه شوه

هغه څه چې ما په حقیقت کې ډیر متاثره کړل دا وو چې حضرت زینب (رض) د محرم په یولسمه شپه هم د شپې لمونځ ادا کړ. دا لمونځ فرض لمونځ نه وو. مګر هغه وکړل او هغه هیڅکله په دې سختو وختونو کې…