اخلاق ناصري

اخلاق ناصري د فردي، ټولنیزو او کورنیو اخلاقو په هکله د خواجه نصیر الدین طوسي(۵۹۷-۶۷۲ق) لیکلی کتاب دی. د دغه کتاب ژبه فارسي ده او ځینې برخې یې د ابوعلي مسکویه د تهذیب الاخلاق کتاب ژباړه او لیکنې دي. له علمي او فلسفي اصطلاحاتو سره د بلدو فارسي ژبو لپاره د دغه کتاب نثر، روان […]