د تیمم آیت

ژباړه: محمد رحیم درّانی د مستبصرینو مقالې د تيمم آيت د سورة المائده د ٦ او د سورة نساء د ٤٣ آيت وروستۍ برخه ده او د قرآن له هغه آیات الاحکام څخه دی چې مسلمانانو فقهاوو د دې په دلیل سره د اودس او غسل پر ځای د تيمم کولو اجازت او…