Aris Karilas (Muhammad Ali – Kiristan ƙasar Greece) Mustabsir

Aris Karilas (Muhammad Ali a yanzu – Kiristan ƙasar Greece a da) Ya taso a ƙasarsa ta Greece a ƙarƙashin kulawar iyayensa da malamansa kiristoci masu bin mazahabar katolika, don haka ya girma a cikin wannan hanyar yana mai riƙo da aƙidarsa ta kiristanci. Aris ya ci gaba da karatunsa har zuwa jami’a inda ya […]