A Albarkacin Hasken (Sayyida) Fatima Na Shiriya

A Albarkacin Hasken (Sayyida) Fatima Na Shiriya Sunan Littafi: A Albarkacin Hasken (Sayyida) Fatima Na Shiriya Marubuci: Abulmun’im Hasan Sudani Da Sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Ƙai; wannan littafi labari ne mai ratsa zuciya na wani masanin shari’a mutumin Sudan game da yadda ya fahimci mazahabin Ja’afariyya (Shi’a Imamiyya)