دیدار با دکتر تیجانی

مدیر محترم مرکز مستبصرین، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، با دانشمند بزرگ و مستبصر پرآوازه جهان اسلام، جناب آقای دکتر سید محمد تیجانی سماوی دیدار نمود. مدیر مرکز در این دیدار کتاب ارزشمند موسوعه مستبصرین را به دکتر تیجانی اهدا نمود که این‌کتاب مورد استقبال و تمجید او قرار گرفت.