آیا الله نام یک بت است؟

الله کیست؟ عده ای می گویند: “الله” نام خداوند یکتا نیست! بلکه نام یکی از بت­های زمان جاهلیت اعراب است و این کلمه ی موجود در قرآن و متون اسلامی اشاره به آن بت دارد نه خدا، پس دین اسلام دین یکتا پرستی نیست و مسلمین نیز مشرکند! جوابش چیست؟ آیا مسلمانان پاسخی در مورد این […]