ولایت غدیر

 

  • کتاب کا نام:           ولایت غدیر
  • مصنف کا نام:        آیة الله سید محمد حسین فضل الله
  • مترجم کا نام:        سید سعید حیدر زیدی

 

ولایت غدیر