داستان امیر حمزه شینواری

 

  • کتاب کا نام:         داستان امیر حمزه شینواری
  • گفتگو:                 خاطر غزنوی
  • زبان:                     اردو
  • زمرہ جات:            عقائد لائبریری

 

 

:Download

داستان امیر حمزه شینواری :PDF