قرآن کا دائمی منشور – جلد هفتم و هشتم

 

  • کتاب کا نام:         قرآن کا دائمی منشور – جلد هفتم و هشتم
  • مصنف کا نام:      آیة الله جعفر سبحانی
  • مترجم کا نام:      علامہ علامہ سید هادی حسن نقوی

قرآن کا دائمی منشور – جلد هفتم و هشتم