Züheyr bin Kayn Beceli

Züheyr bin Kayn Beceli (Arapça: زهير بن القين البجلي), Kufe’de yaşayan Beceli kabilesinin büyüklerindendir.[1] Kendisi Kufe şehri ve kavmi arasında saygın, cesur ve yiğit biri olarak sayılırdı. Katıldığı çok sayıdaki savaş ve fetihlerde büyük bir makam elde etmişti.[2] Bazı kaynaklarda babası Kayn Hz. Resul-ü Kibriya Efendimizin (s.a.a) ashaplarından biri olarak sayılmıştır.[3] Züheyr b. Kayn, Kerbela vakıasında Aşura günü şehit olan Hz. Hüseyin’in (a.s) yârenlerinden ve ileri gelenlerinden birisidir.[4]