Seyahatlerim ve Anılarım

Ben, Allah’ın hidayet ve tevfikini bahşettiği Tunuslu Muhammed Ticani Semavi’yim. Maliki mezhebine mensup olup Kuzey Afrika’da meşhur olan Ticani Tarikatına tabi iken, Ehl-i Beyt mezhebini seçmiş bulunuyorum. Eğer siz, Peygamber ilminin kapısının Ali (a.s) olduğuna inanıyorsanız, neden din ve dünya işlerinde; O’nu taklit etmiyorsunuz? Ey Benim Ahalim ve Kabilem!