12 iMAM HAKKINDA HADISLER.

1- “On iki halife var olduğu sürece İslam aziz olacaktır.” Ravi (Cabir) diyor ki: “Daha sonra bir şey buyurdu, fakat ben anlayamadım. Babam’dan Resulullah’ın (s.a.a) ne buyurduğunu sorduğumda dedi ki: “Onların (halifelerin) hepsi de Kureyş’tendir.” buyurdu.