İmam Rıza’nın Sabi’i İle Münazarası

Abbasi Halifesi Me’mun, İmam Rıza’yı (a.s) Medine’den Horasan’a getirdikten sonra bazı amaçlarını gerçekleştirmek için İmam Rıza (a.s) ile başka din ve mezhep önderleri arasında münazaralar düzenledi. İmam Rıza ile dönemin en ünlü âlim ve düşünürleri arasında yapılan münazaralarda İmam Rıza, tüm rakiplerini bilgisi ile mağlup etmiş ve Peygamber Ehlibeytinin ilahî ilmini insanlara ispat etmiştir.