Hz. Ali’nin Ehli Kitap ile Münazarası

Peygamberlerin (a.s) ve İmamların (a.s) asıl görevlerinden biri insanları doğru yola iletmektir. Enbiya ve halifeler insanları hidayet noktasında kendilerine has metotlar seçmiş-lerdir. Bu metotlardan biri de münazara ve tartışma ortamları oluşturmaktı. Bu metot Ehlibeyt (aleyhisselam) imamlarının sirelerinde en güzel şekilde göze çarpmaktadır. Hatta Ehli-beyt İmamları (a.s) ashaplarından bazılarını bu iş için özel olarak yetiştirmişlerdir. Meydanların […]