KUR’AN-I KERİM MEÂLİ (murtaza turabi)

Indir

Kuran-ı Kerim Meali

Eser Adı: Kur’an-ı Kerim

Hazırlayan: Murtaza Turabi

Yayınevi: Kevser


Yalnızca meal değil her sayfanın sol köşesinde arapçası da mevcut.

Açıklanması gereken ayetlerle ilgili açıklama bölümünde geniş bir açıklama mevcut. 172 tane ayet bu şekilde en sonda genişçe açıklanmış…

Bunun yanı sıra çoğu ayetin altında ayetle ilgili hadislere yer verilmiş.

Örneğin; namazlarda kunutta okuduğumuz meşhur Rabbena duası vardır. Bakara Suresi’nin 201. ayetidir. [Onlardan bazısı da, “Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennemin azabından koru” derler.]

Bu ayetin hemen altında şu hadise yer verilmiş:

“İmam Ali’den (as) Peygamber’in (saa) şöyle buyurduğu nakledilmiştir:
Bu sadece bir örnek kitapta hemen hemen her sayfada 2-3 tane böyle hadis geçiyor.
Ayrıca “Ehl-i Beyt (as) Nazarında Kur’an” diye 113 sayfalık çok güzel bir bölüm hazırlanmış.

Şu başlıklar genişçe işlenmiş bu bölümde:

– Kur’an’ın Mucize Oluşu

– Ehl-i Beyt’in Kur’an-ı Kerim ile İlişkisi

– Kur’an-ı Kerim’in Kapsamlılığı ve Evrenselliği

– Kur’an Öğrenmek

– Kur’an Okumanın Fazileti ve Adabı

– Mushafa Karşı Müminlerin Vazifeleri

– Ehl-i Beyt Nazarında Kur’an’ın Nüzulü ve Toplanması

– Kur’an’ın Tahriften Korunmuşluğu

Indir