İmam Ali’nin (a.s) Hutbeleri, Mektupları ve Hikmetli Sözleri

 

Indir

İmam Ali’nin (a.s) Hutbeleri, Mektupları ve Hikmetli Sözleri

Nehсü’l Belâğa (Arapça: نَهْجُ الْبَلاَغَة ‎ / belagatin açık yolu) Hz. Ali’nin (a.s) sözlerinden ve mektuplarından derlenmiştir. Seyyid Razi dördüncü yüzyıl sonlarına doğru, İmam Ali’nin (aleyhi selam) konuşmaları ve mektuplarından edebi belagat yönünden üstün olan bölümleri seçmiş ve “Nehcü’l Belağa” adı altında toplamıştır. Kendisi de tanınmış ünlü bir edip ve şair olan Seyyid Razi, sahip olduğu eserleri arasında “Nehcü’l Belağa” kitabının özel bir yeri olduğunu söylemiştir.

Nehcü’l Belağa üç bölüme ayrılmıştır: Hutbeler, Mektuplar, Hikmetli Sözler. İmam Ali (a.s) konuşmalarında insanları ilahi emirlere ve haramların terk edilmesine çağırmakta ve mektuplarında devlet görevlilerine, halkın haklarına riayet etmeleri tavsiyesinde bulunmaktadır. Nehcü’l Belağa’nın kısa sözleri, nasihat içerikli ve hikmetli konuşmalardan oluşuyor. Bu sözler edebi belagatın zirve noktasında beyan edilmiştir.
Bu kitap, çeşitli dillere tercüme edilmiş ve hakkında Şii ve Sünni akademisyen ve alimler tarafından çok sayıda şerh (açıklama) yazılmıştır.

tr.wikishia.net

kalenderyayinevi.com

Indir