Suriyeli alimler müstebsir merkezini ziyaret ettiler.

Allah’ın adıyla

Hicri 26 Muharrem 1443’te, Suriyeli büyük alim ve müstebsir olan “Merhum Allame Seyyid Hüseyin er-Reca’nın” alim ve içgörü sahibi oğulları, Dünya Hikmet Merkezini ziyaret etmiş ve bu merkezin faaliyetlerini müşahade etmiştir. Ayrıca bu merkezin değerli yönetimi ve bazı çalışanlarıyla da görüşmüş ve Ehl-i Beyt (as) mektebine daha fazla hizmet doğrultusunda işbirliği üzerine konuşmuşlardır.