Erbain Yürüyüşü

Erbain yürüyüşü’nden (Arapça: مسيرة الأربعين) maksat, Şiilerin Irak’ın çeşitli bölgelerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain ziyareti için Kerbela’ya doğru yürüyerek, akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insanın katıldığı tahmin edilmektedir. Erbain günü, Irak’ın yanı sıra başta İran olmak üzere, Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Şii Müslüman bu yürüyüşlere katılarak, Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır. Saddam Hüseyin döneminde bu yürüyüşlere kısıtlamalar getirilmişti. Ancak Saddam Hüseyin dikta rejiminin 2003 yılında devrilmesinin ardından, bu yürüyüşler yeniden ihya edilmiş ve Irak başta olmak üzere, dünyanın çeşitli ülkelerindeki Şiiler Kerbela’ya akın etmeye başlamıştır. 2013 yılında Erbain yürüyüşlerine 15 milyon ve 2014 yılında ise, 20 milyon kişinin katıldığı belirtilmiştir.

 

Erbain Ziyaretine Tavsiye

Erbain Ziyareti ve İmam Hüseyin’in (a.s) Ziyareti
İmam Hasan Askeri’den (a.s) mümin kimsenin beş xbelirtisinin olduğu ve bu beş belirtiden birinin de “Erbain ziyareti” olduğuna dair bir hadis nakledilmiştir.[1]
Yine İmam Cafer Sadık’tan (a.s) Erbain günü için bir ziyaretname nakledilmiştir.[2] Şeyh Abbas Kummi, bu ziyaretnameyi “Mefatihu’l Cinan” kitabının üçüncü bölümünde “Meşhur olmayan Aşura Ziyareti”nden sonra “Erbain Ziyareti” adıyla nakletmiştir.

 

Başka Ülkelerden Katılım

Irak İçişleri Bakanlığı’nın resmî kayıtlarına göre, 2013 yılındaki Erbain törenlerine Irak dışından katılımın 1 milyon 300 bin civarında olduğu kaydedilmiştir. Erbain törenlerine Müslüman ülkelerden katılımın dışında, Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar da katılmıştır.[3]

 

Yürüyüş Mesafesi

Iraklı ziyaretçiler, kendi şehirlerinden Kerbela’ya doğru yürümektedirler. Ancak İran ve başka ülkelerden Erbain yürüyüşüne katılan Şiiler daha çok Necef’ten yürüyüşe başlamakta ve Kerbela’ya doğru yürümektedirler. Necef ile Kerbela arasındaki mesafe yaklaşık olarak 80 kilometredir. Yürüyüşe katılan ziyaretçiler için 1452 sütun (yol boyunca bulunan direkler) öngörülmüştür. Her iki direğin arası 50 metredir. Bu da her 20 direğin 1 kilometre olduğu anlamına gelir. Bütün mesafenin kat edilmesi için ortalama 20 – 25 saat yol yürümek gerekmektedir. Ortalama her gün 7 ila 8 saat yürünerek, 3 veya 4 günde bu mesafe kat edilmektedir. Necef’ten Kerbala’ya doğru yürümek için en ideal gün Sefer ayının 16. günüdür.[4]

 

Merasimlerin Başlaması:

Erbain’e beş gün kala ‘şebih hani’ ve ‘taziye gerdenan’ denilen kafile ve heyetlerin gelmesi ile matemler ve ezadarlık başlamaktadır. Daha sonra sine döven heyetler sahneye çıkmaktadır. Erbain günü yapılan ana merasimler öğle vaktinden iki saat geçtikten sonra başlamaktadır. Ziyaretçiler İmam Hüseyin’in (a.s) türbesinin girişine yakın bir yerde durmakta ve İmam Hüseyin’le (a.s) ilgili bir mersiye okunarak, sine dövülmekte ve mersiyeden bir bölüm tekrar edilmektedir. Sine dövme merasiminin ardından, son olarak selam ve tahiyyat nişanesi olarak eller havaya kaldırılır.[5]

 

Ziyaretçilere İkram’da Bulunmak:

Fırat nehri kıyısında yaşayan aşiretler başta olmak üzere, Iraklılar Erbain yürüyüşünün başladığı günlerde yol kenarlarında adına “mazif” dedikleri büyük çadırlar kurmakta ve İmam Hüseyin (a.s) ziyaretçilerine ikramda bulunmaktadırlar. Ziyaretçiler bu çadırlarda istirahat ederek dinlenmekte ve bir şeyler yiyip içmektedirler.[6 Yerli mütedeyyin aşiret ve topluluklar yol kenarlarına, çok sayıda mukep (çadır) kurmakta ve ziyaretçilere ücretsiz hizmet vermektedirler. Heyetlerin yönetimi Irak devletinden tamamen bağımsız ve gönüllü olarak yapılmaktadır.[7]

 

……………………….

Kaynakça

  1. Tusi, c. 6, s. 52.
  2. Tusi, c. 6, s. 113.
  3. Ferda Haber Ajansı.
  4. İsna Haber Ajansı
  5. Ferheng-i Ziyaret, s. 147.
  6. Ferheng-i Ziyaret, s. 163.
  7. Mezahiri, Ferheng-i Savk Şii, s. 100, 1395 h.ş.

……..

tr.wikishia.net