سفیران هدایت – محمد شریف زاهدی

مجموعه مستندهای سفیران هدایت موضوع این قسمت: نگرشی بر زندگانی و فعالیتهای مبلغ وهابی شیعه شده، جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد شریف زاهدی