سرمربی پرتغالی سپاهان شیعه شد

ژوزه مورایس ، سرمربی تیم سپاهان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که به دین اسلام و مذهب تشیع مشرف شده است . وی در این باره گفت :« با افتخار به دین اسلام روی آورده ام و اکنون من هم یکی از شما هستم.»