سید محمد تقی حسینی ورجانی

مرحوم استاد سید محمدتقی حسینی ورجانی کیست؟ برگرفته از وبلاگ شخصی ایشان و سایت قرآنیون با اندکی ویراستاری: شاید خیلی ها این نام به گوششان نخورده باشد…. استاد سید محمدتقی حسینی ورجانی، مستبصر و هدایت یافته ای که پس از انحراف از تشیع به جریانات به اصطلاح قرآنی، به دامان تشیع بازگشت.   سید محمد […]