در حرم امام رضا (علیه السلام) قول دادم شیعه شوم

داستان تشیع جوان اهل بینالود، جناب آقای امین قاسم آبادی ، و شفایش به دست امام رضا (علیه السلام ) بسیار خواندنی و قابل تامل است . وی داستان زندگی خود را اینگونه آغاز میکند :   من متولد سال ۱۳۶۶و اکنون ساکن شهر مشهد هستم . در شش سالگی پدرم را از دست دادم […]