ماجرای شفا یافتن سعید چندانی نوجوان سنی مذهب در مسجد جمکران وبه شهادت رسیدن توسط وهابی ها

افشاگری و ذکر وقایع و خاطرات شهید سعید چندانی که قبلا اهل سنت بود و در مسجد مقدس جمکران مذهب شیعه را انتخاب کرد . ذکر آزار و اذیت ها و مشکلاتی که این خانواده به خاطر شیعه شدنشان از سوی مخالفین و وهابی ها متحمل شدند . شهید سعید چندانی، که قبل از این […]