مراسم اربعین شیعیان و مستبصرین در نیجریه به خاک و خون کشیده شد

إنا لله وإنا إلیه راجعون مراسم اربعین شیعیان و مستبصرین در نیجریه به خاک و خون کشیده شد با نهایت تاسف و تاثر ارتش و دولت سفاک نیجریه بار دیگر دست به جنایت هولناکی دیگر زد و مراسم پیاده روی اربعین شیعیان و مستبصرین و طرفداران آقای زکزاکی را به خاک و خون کشید و […]