بازدید آیت الله اعرافی از مرکز مستبصرین

در تاریخ 26 شوال المعظم سال 1445 مؤسسه امام هادی (علیه السلام) میزبان ریاست محترم حوزه های علمیه آیت الله اعرافی بود. در این دیدار آیت الله اعرافی ضمن بازدید از فعالیتهای مؤسسه مستبصرین، از فعالیتهای مدیریت محترم و محققین و دستاندرکاران این مؤسسه تقدیر به عمل آورده و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود. ریاست […]